CHRIS GEENE


De website is een statische website, een techniek uit de jaren 1990 die veel energie zuiniger is dan een dynamische website.
De afbeeldingen zijn zwart-wit lageresolutiebeelden en voorzien van een steunkleur. Het lettertype is een standaard Helvetica.

page 1 / 4 »